Gargan Music Festival 2021

Artist

[conductor] Kazuyoshi Akiyama

©Masaaki Tomitori

[conductor] Junichi Hirokami

[conductor] Yasuaki Itakura

[conductor] Orie Suzuki

©Jean Philippe Raibaud

[conductor] Yuki Kakiuchi

[conductor] Hiroyuki Tsuji

©Ayane Shindo

[conductor] YukoTanaka

[conductor] Taizo Takemoto

©三浦興一

[conductor] Chosei Komatsu

©飯島隆

[Orchestra] Hyogo Performing Arts Center Orchestra

©飯島隆

[Orchestra] Osaka Philharmonic Orchestra

©AkiraMuto

[Piano] Izumi Tateno

[Piano] Yoshihiro Kondo

©Yuji Hori

[Piano] Yurie Miura

[Piano] Minako Koyanagi

[Piano] Kenichiro Kojima

[Soprano] Mami Koshigoe

[Soprano] Michiko Takeda

[Soprano] Kumi Ishikawa

[Soprano] Eiko Koizumi

[Mezzosoprano] Yayoi Toriki

[Tenor] Hiroaki Fueda

[Tenor] Shuhei Itoga

[Tenor] Youhei Kondo

[Basbaritone] Hirohisa Sannohe

©Flavio Gallozzi

[Baritone] Yuya Harada

[bass] Masashi Mori

[Vocal] Mitsu Hasegawa

[Vocal ensemble] Yoshiko Soubi

©KINYA OTA(MILD)

[Violin] Mayu Kishima

[Cello] Dai Miyata

©井村重人

[Guitar] Soichi Muraji

[Guitar] Yasuji Ohagi

[Erhu] Li Caixia

[Saxophones] Nobuya Sugawa

[Japanese dance] Shinnosuke Fujima

[Noh] Junnosuke Watanabe

[ Shamisen] Hidejiro Honjo

[ Japanese flute] Mai Tosha

[Koto] Ishikawa Kensou Kyokurenmei

©Ayako Yamamoto

[Gagaku] Hideki Togi

[Calligrapher] Shoko Kanazawa

[Subayashi] Kanazawasubayashi

menu
Twitter Facebook Youtube